info soret eu
FR NL

 

Vlarema

Het ‘Vlaams Reglement voor het Duurzaam Beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen’ heeft als doel om afval beter te sorteren, recycleren en verwerken. Het VLAREMA bevat voorschriften over de inzameling van afvalstoffen bij bedrijven. Er geldt een sorteerverplichting voor verschillende soorten bedrijfsafval en elk bedrijf moet een contract afsluiten met een geregistreerd afvalinzamelaar.

 

GO4CIRCLE
GO4CIRCLE vertegenwoordigt 220 bedrijven die ondernemingen in diverse sectoren helpen om hun productieprocessen fundamenteel te veranderen en te evolueren naar een circulaire economie. Ook een aantal bedrijven die vanuit een circulaire visie materialen en goederen produceren, zijn lid van GO4CIRCLE. Samen stellen deze bedrijven zo’n 8000 mensen te werk en realiseren ze een jaarlijkse omzet van 2,8 miljard euro.

 

VAL-I-PAC
Het doel van VAL-I-PAC is de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen te stimuleren en te coördineren. Bedrijven die verpakkingen op de markt brengen, zijn onderworpen aan verplichtingen. Zo is er een verplicht recyclagecijfer van 80% en een percentage ‘nuttige toepassing’ van 85%. VAL-I-PAC verleent diensten aan 7.200 bedrijven om te helpen deze doelstelling te bereiken.

 

 

 
info soret eu